6-9 жовтня, 2020
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Участник выставки

ЕлектроТЕМА, Редакція газети, ТзОВ
ElektroTEMA, All-Ukrainian Newspaper, Ltd.


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_12.php on line 92
Адреса вул. Садова 2а, Львів, 79054, Україна
Тел. (32) 244-1166
Факс (32) 244-1167
E-mail
Інтернет http://www.eltema.com.ua
Стенд A721Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_12.php on line 125
Видавцем всеукраїнської галузевої газети "ЕлектроТЕМА" є видавнича група "Промінфо" з потужною та дієвою інфраструктурою. Група має успішний досвід випуску галузевих, спеціалізованих та дитячих засобів масової інформації: газет "Деревообробник", "ЕлектроТЕМА" "Харчовик"; журналів "Меблеві технології", "Продукти і торгівля", "Практика управління", "Ангелятко", "Ангеляткова наука".
Газета "ЕлектроТЕМА" — всеукраїнське спеціалізоване видання для фахівців та керівників підприємств, які займаються проектуванням, монтажем, пусконалагодженням та ремонтом електрообладнання та електромереж.
Відповідно до потреб і запитів читачів газета містить розділи:
• Низьковольтне обладнання
• Системи автоматизації
• Електроенергетичне обладнання
• Силові установки
Видається газета з 2002 року.
Формат газети — А3, обсяг — 16 сторінок.
Друк — кольоровий на офсетному папері.
Періодичність — двічі на місяць.
Тираж — 10 000 примірників.
Розповсюдження — за передплатою по всій території України. Передплатний індекс в каталозі Укрпошти 23717.
Також газета безкоштовно періодично розсилається фахівцям енергетичних, машинобудівних, будівельних, монтажних, ремонтних та інших промислових підприємств за адресами із бази даних редакції та розповсюджується під час роботи галузевих виставок.

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_12.php on line 129
The publisher of all-Ukrainian of a particular branch newspaper ElectroTEMA is Prominfo publishing group with a powerful and effective infrastructure. A group has a successful experience of issue of the of a particular branch, specialized and child's mass medias: Derevoobrobnyk, ElectroTEMA "Harchoyk newspapers; Meblevi Tekhnologii, Produkty i Torgivlia, Praktyka Upravlinnia, Angelyatko, Angelyatkova Nauka magazines.
The ElectroTEMA is Ukrainian trade newspaper for experts and managers of industrial, construction and energy companies, for everyone who deals with electrical engineering, power industry, electromechanics and automatics.
In pursuance of demands and requests of our readers the paper comprises sections as follows:
• Low-Voltage Installation;
• Automation Systems;
• Power Apparatuses;
• Power Plants.
Published since 2002.
Format — A3, 16 pages.
Full-coloured newspaper; offset paper.
Periodicity — twice a month.
Circulation — 10000 copies.
Distribution — subscription. Besides that, the newspaper is regularly dispatched free of charge to specialists of energy, machine building, construction, installation, repair and other industrial companies, and distributed at trade fairs.

Види діяльності: