Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь Замовити запрошення Facebook Telegram Video   Eng

Участник выставки

АСКО-УКРЕМ, Українська електротехнічна корпорація
ACKO-UKREM, Ukrainian Electrotechnical Corporation


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_12.php on line 92
Адреса вул. Червонопрапорна, 135, Київ, 03026, Україна
Тел./факс (44) 501-9711, 501-9710, 503-3171, 503-3170
E-mail
Інтернет http://www.acko.ua
Стенд K221Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_12.php on line 125
Генеральний спонсор виставки elcomUkraine 2012 — Українська електротехнічна Корпорація "АСКО-УКРЕМ" — є вітчизняним виробником автоматичних і диференційних вимикачів, низьковольтних комплектних пристроїв, лідируючим оператором ринку якісної низьковольтної та світлотехнічної продукції.
Основу успіху корпорації на ринку України становить підтримка партнерів та взаємовигідне співробітництво. З метою максимального наближення до кінцевого споживача корпорація прагне бути присутньою в усіх регіонах, розвиваючи дистриб'юторську мережу. Взаємовигідні відносини з партнерами засновані на принципах довіри, чесності та гарантії сторонами взятих на себе зобов'язань.
Співробітництво з корпорацією надає наступні переваги:
• широкий асортимент продукції (понад 6500 найменувань), постійна наявність товару на складі;
• оптимальне співвідношення ціни та якості, висока надійність продукції;
• власне виробництво високоякісного електрощитового обладнання;
• обов'язкова гарантійна підтримка на продукцію від виробника;
• повна сертифікація продукції та відповідність стандартам;
• висока якість обслуговування клієнтів, сучасний менеджмент та маркетинг;
• максимально сприятливі умови для партнерів;
• сучасне складське господарство та ефективність транспортно-логістичних процесів;
• відповідальність і стабільність.

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_12.php on line 129
The primary sponsor of the international trade fair of power engineering, electrical engineering and energy efficiency elcomUkraine 2012 — АСКО-UKREM Ukrainian Electrotechnical Corporation — is a domestic manufacturer of automatic and differential switches, low-voltage set devices, leading operator at the market of high-quality low-voltage and lightning products.
The basis of the success of the Corporation in the market of Ukraine is supporting partners and mutually beneficial cooperation. The Corporation strives to be present in all regions, developing the distribution network for the purpose of maximum approaching to the final consumer. Mutually beneficial relationships with partners based on principles of trust, honesty, guarantees and commitments which undertaken by the parties.
Cooperation with the Corporation provides the following advantages:
• wide range of products (more than 6500 titles), the constant supply availability of the goods in a warehouse;
• optimum combination of price and quality, high reliability of the product;
• the own high quality of switchboard equipments manufacturing;
• obligatory warranty support for products from the manufacturer;
• full product certification and standards compliance;
• high quality of customer service, modern management and marketing;
• the most favourable terms of cooperation;
• modern warehouse facilities and efficiency of transport and logistics processes;
• responsibility and stability.

Види діяльності: