14 - 16  вересня, 2021
Взяти участь ВІДВІДАТИ ВИСТАВКОВІ ЗАХОДИ  RU EN Facebook Telegram Video

Участник выставки

Анігер, МПП
Aniger, Private Enterprise

Адреса вул. Гарматна, 2, Київ, 03680, Україна
Тел. (44) 458-4555
Факс (44) 456-0484
E-mail
Стенд K821Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_12.php on line 125
МПП "Анігер" займається розробкою, виготовленням та впровадженням мікропроцесорних систем, призначених для вирішення завдань комплексної автоматизації електричних систем та великих електроенергетичних об'єктів.
Основні напрямки діяльності підприємства:
• Проектування та розробка інформаційно-діагностичної апаратури та систем керування.
• Виготовлення модулів, блоків та інших складових частин апаратури, що розробляється.
• Розробка та впровадження програмного забезпечення для апаратури, що створюється.
• Налагодження, тестування і метрологічна перевірка виготовленої апаратури.
• Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт на об'єктах, здійснення гарантійного обслуговування.
Продукція, що випускається МПП "Анігер", широко впроваджена на сотнях електроенергетичних об'єктів України, Республіки Білорусь, Молдови, Азербайджану, Казахстану та Грузії. Процеси розробки і виготовлення апаратури сертифіковані згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_12.php on line 129
Aniger enterprise handles development, production and adoption of microprocessor systems designed for solving problems with all-around automation of electric systems and great electric-power objects.
Enterprise’s core fields of action are:
• Designing and elaboration of data-diagnostic equipment and control systems.
• Manufacture of modules, blocks and other component parts for produced apparatus.
• Development and introduction of software for produced apparatus.
• Tuning, testing and metrological verification of produced apparatus.
• Execution of installation works as well as balancing and commissioning at electric-power objects, carrying out warranty services.
Produced equipment is widely used on hundreds electric-power objects of Ukraine, the Republic of Belarus, Moldova, Azerbaijan,Georgia and Kazakhstan. Engineering and industrial processes are certificated according to international standard ISO 9001:2008.

Види діяльності: