Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь Замовити запрошення Facebook Telegram Video   Eng

Участник виставки

Інститут газу Національної академії наук України, Державна установа
The Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution

Адреса вул. Дегтярівська, 39, Київ, 03113, Україна
Тел. (44) 456-4471
Факс (44) 456-8830
E-mail
Інтернет www.ingas.org.ua

Інститут газу НАН України був створений 1949 року для вирішення нагальних проблем використання природного газу в промисловості. На теперішній час до основних напрямків його діяльності відносяться:
• розробка наукових засад підвищення ефективності використання природного газу та альтернативних енергоносіїв як основи для створення нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
• дослідження з охорони довкілля з метою створення науково-технологічних засад захисту атмосферного повітря від забруднень, знешкодження твердих побутових відходів.

The Gas Institute of NAS of Ukraine was founded in 1949 for the solution of urgent problems of natural gas use in industry. Now the main directions of its activities are:
• basic fundamentals developments for increasing of natural gas and alternative heat carriers effective use as basis for new energy- and resource saving technologies;
• research in environment protection for creation of science and technology fundamentals of atmosphere air protection from pollution, neutralization of solid domestic waste.

Види діяльності: