Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь Замовити запрошення Facebook Telegram Video   Eng

Участник виставки

АМ Інтегратор Софт, ТОВ
AM Integrator Soft, LLC

Адреса вул. Братська, 6, Київ, 04070, Україна
Тел. (44) 394-8608, 394-8609
Факс (44) 394-8608
E-mail
Інтернет www.amintegrator.com

Постачальник та інтегратор широкого спектру ІТ-рішень для комерційних підприємств та установ державного сектора.
• Інформаційна інфраструктура.
• Побудова та модернізація центрів зберігання, обробки та аналізу даних.
• Системи бізнес-продуктивності та обліку.
• Технічні системи безпеки: охорони периметра, відеспостереження, контролю доступу.
• Системи оперативного керування персоналом і табельного обліку.
• Інформаційна безпека.

Supplier and integrator of a wide range of IT solutions for commercial enterprises and the governmente sector.
• Information infrastructure.
• Construction and modernization of Data Storages, Processing and Analysis Centers.
• Business productivity services and ERP systems.
• Technical Security Systems: perimeter protection, CCTV, access control.
• Systems of operational personnel management and payroll.
• Data Security.