Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь Замовити запрошення Facebook Telegram Video   Eng

Участник виставки

Інститут термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, Державна бюджетна науково-дослідна установа
Institute of Thermoelectric National Academy of Science of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine, State Budget Research Institution

Адреса вул. Науки, 1, Чернівці, 58029, Україна
Тел. (372) 55-0202
Факс (372) 54-1917
E-mail
Інтернет http://ite.inst.cv.ua

Інститут проводить комплексні фундаментальні та прикладні дослідження з фізики термоелектричних явищ, теорії термоелектричного перетворення енергії, термоелектричного матеріалознавства, технології термоелектричних матеріалів та приладів, комп’ютерних технологій проектування термоелектричної апаратури. Виготовляє термоелектричні генератори, прилади термоелектричного охолодження та вимірювальної техніки. Проводить дослідження щодо застосування термоелектрики в різних галузях науки і техніки.

The Institute pursues complex basic and applied research on physics of thermoelectric effects, theory of thermoelectric energy conversion, thermoelectric material research, technology of thermoelectric materials and devices, computer technologies of thermoelectric equipment design. The thermoelectric generators, thermoelectric cooling devices and measuring instruments are produced. Studies on the application of thermoelectricity in various fields of science and technology.