Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь Замовити запрошення Facebook Telegram Video   Eng

Участник виставки

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine

Адреса вул. Генерала Наумова, 17, Київ, 03680, Україна
Тел. (44) 424-8232, 422-9685
Факс (44) 424-3567
E-mail
Інтернет www.isc.gov.ua

Основні наукові напрями інституту:
• теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні твердих тіл;
• медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні;
• технології одержання наноматеріалів.
Розробки:
• ентеросорбент "Силікс";
• реагенти для піногасіння, виробництва вогнегасних порошків, фарб, паперових виробів;
• мастило "Силар";
• сорбенти для збирання нафти;
• радіопрозорі покриття для РЛС;
• матеріали для поглинання НВЧ-випромінювання, звуко- і теплоізоляційні матеріали.

Major research directions:
• theory of chemical structure and reactivity of solidsurfaces;
• medicobiological and biochemical problems of surface;
• technology of nanomaterials production.
Developments:
• enterosorbent Silics;
• reagents for defoaming, production of fire-extinguishing powders, paper products;
• lubricant Silar;
• sorbents for removal of petroleum;
• radiotransparent shelters for radiolocation stations;
• materials absorbing SHF radiation and sound- and heat-insulation materials.