Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь Замовити запрошення Facebook Telegram Video   Eng

Участник виставки

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (ІСТЕ СБУ), Державна установа
The Ukrainian Scientific and Research Institute of Special Equipment and Forensic Expertise of the Security Service of Ukraine (ISEE SSU), State Institution

Адреса вул. М. Василенка, 3, Київ, 03113, Україна
Тел./факс (44) 408-7054
E-mail
Інтернет http://ssu.gov.ua

Інститут є державною спеціалізованою експертною науково-дослідною установою, яка здійснює наукову, науково-технічну, науково-організаційну, судово-експертну діяльність, виконує функції експертної служби СБУ, забезпечує виготовлення СТЗ і спецтехніки та бере участь у їх впровадженні в практичну діяльність.
На сьогодні Інститут виконує завдання за такими основними напрямами:
• створення СТЗ і спецтехніки для потреб органів і підрозділів СБУ, інших суб’єктів оперативно-розшукової діяльності;
• проведення судових експертиз та експертних досліджень (32 види експертиз за 74 спеціальностями);
• оцінка відповідності продукції (проведення випробовувань телекомунікаційного обладнання та апаратури приладобудування);
• здійснення ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю.
ІСТЕ СБУ акредитовано Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (атестат про акредитацію №201104 від 31.08.2020).

The ISEE SSU is a state specialized expert research establishment, which carries out scientific, technical-scientific, scientific-organizational, forensic-expert activities, has functions of an expert service of the Security Service of Ukraine, provides production of special technical devices and special equipment and implements them into practice.
Main areas of the ISEE SSU activity:
• development of special technical devices for needs of SSU departments and other investigative activities subjects;
• conducting forensic expertise and expert research (32 types of expertise in 74 specialties);
• conformity assessment of products (testing of telecommunication equipment and instrumentation equipment);
• identification of goods in the sphere of a state export control.
The ISEE SSU is accredited by NAAU to the compliance with requirements of DSTU ISO/IEC 17025:2017 (certificate of accreditation № 201104 31 August, 2020).