Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь Замовити запрошення Facebook Telegram Video   Eng

Участник виставки

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine

Адреса бул. Вернадського, 34/1, Київ, 03142, Україна
Тел. (44) 424-3515
Факс (44) 424-3510
E-mail
Інтернет www.ptima.kiev.ua

Інститут здійснює широкомасштабні дослідження гідродинамічних, тепломасообмінних та кристалізаційних процесів при приготуванні, обробці й твердненні сплавів із застосуванням фізичних та хімічних впливів, а також розробляє технологічні засади одержання нових матеріалів та виготовлення високоякісної металопродукції для різних галузей промисловості. Розробляються нові технології, обладнання для обробки металевих розплавів та виготовлення виробів машинобудівного та оборонного комплексу та ливарних виробів загального використання і спеціального призначення.

Institute carry out the study of hydrodynamic, heat and mass transfer and crystallization processes at preparation, treatment and solidification of alloys with use of physical and chemical influences and develop of technological basis for making new materials and high quality metal products. It ensures the development of new technologies and equipment for metalic melts treatment and manufacturing articles for machine-building defence industry and general use as well as for application in defence.