6-9 жовтня, 2020
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Участник выставки

Анігер, МПП
Aniger, Private Enterprise

Адреса Україна, 03680, Київ, вул. Гарматна, 2
Ukraine, 03680, Kyiv, 2, Harmatna St.
Тел. (044) 458-4555
Факс (044) 456-04-84
E-mail


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_09.php on line 68
МПП "Анігер" створено з метою розробки, виготовлення та впровадження мікропроцесорних систем, призначених для вирішення багатьох завдань комплексної автоматизації електричних систем та великих електроенергетичних об'єктів.
Основні напрямки діяльності підприємства:
• Проектування та розробка інформаційно-діагностичної апаратури та систем керування.
• Виготовлення модулів, блоків та інших складових частин апаратури, що розробляється.
• Розробка та впровадження програмного забезпечення для апаратури, що створюється.
• Налагодження, тестування і метрологічна перевірка виготовленої апаратури.
• Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт на об'єктах, здійснення гарантійного та післягарантійного обслуговування.
Продукція, що випускається МПП "Анігер", широко впроваджена на сотнях електроенергетичних об'єктів України, Республіки Білорусь, Молдови, Азербайджану та Казахстану. Процеси розробки і виготовлення апаратури сертифіковані згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2000.


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_09.php on line 72
Aniger enterprise was created for development, production and introduction of microprocessor systems designed for solving numerous problems with all-around automation of electric systems and great electric-power objects.
Enterprise’s core fields of action are:
• Designing and elaboration of data-diagnostic equipment and control systems.
• Manufacture of modules, blocks and other component parts for produced apparatus.
• Development and introduction of software for produced apparatus.
• Tuning, testing and metrological verification of produced apparatus.
• Execution of installation works as well as balancing and commissioning at electric-power objects, carrying out warranty services.
Produced equipment is widely used on hundreds electric-power objects of Ukraine, the Republic of Belarus, Moldova, Azerbaijan and Kazakhstan. Engineering and industrial processes are certificated according to international standard ISO-9001:2000.

Види діяльності: