6-9 жовтня, 2020
Взяти участь Замовити запрошення English Facebook Video

Участник выставки

ПРОМІКС, Комерційно-промислова фірма, ТОВ
Promix, Ltd.


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_09.php on line 50
Адреса Україна, 01024, Київ, вул. Шовковична, 18в
Ukraine, 01024, Kyiv, 18v, Shovkovychna St.
Тел./факс (044) 253-6792, 253-6893, 253-9059
E-mail
Інтернет http://www.promix.com.ua


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_09.php on line 68
Основні напрямки діяльності:
• Поставка контрольно-вимірювальної техніки та діагностичного обладнання підприємствам енергетичної, електротехнічної, приладобудівної галузей промисловості України та країн СНД.
• Розробка та виробництво пересувних електротехнічних та повірочних лабораторій, засобів контролю електроенергетичного обладнання.
• Розробка та виробництво прецизійних метрологічних приладів для вимірювання параметрів імпедансу (RLC метри), термометрів та термокондуктометрів.
• Співробітництво з науково-дослідними та проектно-конструкторськими організаціями, реалізація інноваційних проектів для потреб електроенергетики, електротехніки та метрології.
• Поставка діагностичного обладнання та устаткування для визначення місць ушкодження кабелів, пересувних електротехнічних лабораторій виробництва фірми SEBA KMT.
• Поставка тепловізійної апаратури виробництва фірми Wuhan Guide Infrared Technology Co. Надання послуг з тепловізійного обстеження об’єктів.


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/wwwin/www/homes/elcom.ua/main/tpl/catall_09.php on line 72
The basic directions of activity:
• The shipment of control and measuring instruments, the diagnostic equipment to the enterprises of power, electro technical, instruments building industries in Ukraine and CIS countries.
• The development and manufacturing of mobile electrotechnical and calibration laboratories, means of the control of parameters of the electro-power equipment.
• The development and manufacturing of precision metrological instruments for the measurement of an impedance parameters (RLC meters), thermometers and thermoconductometers.
• Cooperation with the scientific-research and design organizations, realization of innovative projects for needs of electric power industry, electrical engineering and metrology.
• The shipment of diagnostic equipment and the equipment for defini tion of places of damage of cables, mobile electrotechnical laboratories which are manufactured by SEBA KMT.
• The shipment of thermovision equipment which is manufactured by Wuhan Guіde Іnfrared Technology Co.firm . Rendering of services on the thermovision inspection of the objects.

Продукція фірм:
Види діяльності: